T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý e-icisleri projesi Bilgi Edinme Ýnsan Haklarý Baþvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete

 

   
  
  
KDKBulunduğunuz Yer: İlçemiz  >>   Mahalli idareler  >>   Mahallelerimiz  >>   Kurşunlu Mahallesi

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.

Kurşunlu Konya İli Sarayönü ilçesine bağlı yeni bir kasabadır. Konum olarak Torosların kuzey eteğinde ve kuzeyindeki Sarayönü ovasına dönük bir vaziyettedir. Güney, doğu ve batısında ormanlık dağlarla çevrilmiş, kuzeyi düz ovalık arazidir. Konya’ya 35 km, kuzeyinde Sarayönü’ne 14 km, batısında Ladik kasabasına 5 km, güneyinde Sızma kasabasına kuş uçumu 12 km, doğusunda Bahçesaray köyüne 6 km. uzaklıktadır. Bozdağlardan doğan su kaynakları sayesinde bölgede bulunan yerleşmeler tarih öncesinden itibaren yerleşmeye uygun bir yapıya sahiptir. Bölgede Kurşunlu, Ladik ve Sızma madenleri tarih boyunca işletilen ve bilinen maden yataklarıdır. İsminden anlaşılacağı gibi Kurşunlu ismini önemli maden yataklarından almıştır,

Kurşunlu tarih boyunca doğu batı ulaşımında önemli konaklama merkezlerinden biridir. Kasabadan kuzeye doğru akan derenin üzerinde bulunan Çürüksu (Ertuğrul)’da yer alan höyükte Kalkolitik (Bakırtaş-MÖ.5500-3000) çağdan itibaren Hitit ve Frig dönemlerinde yerleşmeleri yüzey buluntuları ile tespit edilmiştir.

Hititler döneminde Kurşunlu ve çevresi Hititlerin Tarhuntaşşa bölgesi içinde yer almaktaydı. Bölge Hititlerin Batı Anadolu seferlerinde kullandığı güzergahlardan biriydi. O dönemde Batı Anadolu’da bulunan Arzava Konfederasyonu adı verilen krallıkların birliğinden oluşan topluluk Hitit ülkesine bu yoldan saldırılar gerçekleştirmekteydi.

Hititlerden sonra bölgede Frig devleti görülür. Doğu- batı yönünde bölgeden geçen yolları kuzey güney yönünde kesen vadileri takip eden dağ yolları da bulunmaktaydı. Helenistik dönemde Selevkos krallığını kuran Selevkos eşi Laodikea için Ladik kentini kurunca bölgenin daha da önemi artmıştır. Bu dönemden sonra Ladik idari bir merkez hüviyetine kavuşmuş, özellikle Romalılar zamanında yıldızı giderek parlamıştı. Doğuya giden yollar buradan geçiyor doğu-batı ve kuzey-güney yollarının kesiştiği bir nokta oluyordu. İdari olarak burada bir vali bulunmakta ve çevresindeki yerleşimlerle arasındaki mesafe kapanmış adeta bir mahalle hüviyetine girmişlerdi. Ladik ve günümüzde dahi Kurşunlu arasındaki Roma dönemi taş döşeme yolları zaman zaman görebilmek mümkün olmaktadır. O dönemin dini bir merkezi olan Sızma ile idari merkez Ladik arasında Kurşunlu önemli bir bağlantı noktasıdır. Kurşunlunun 1 km. güneyinde bulunan Kurşunlu Kale bu ulaşımda karakol kontrol noktası oluşturmaktaydı. Kurşunlu Kaledeki çanak çömlek parçaları bu kalenin Hititler ve Frigler zamanında da kullanıldığını yansıtmaktadır. Roma döneminde diğer bir yol Kurşunlu’dan

Bahçesaray(Nevine)’ya ulaşmaktaydı. Kurşunlu taş ocaklarında bulunan kayaya oyulmuş mezarlar Roma öncesinden başlamakla birlikte Roma döneminde taş işçiliğini yansıtmaktadır. Köyün batısında bulunan tapınak sütunları Bizans dönemi kilisesinde de kullanılmıştır. Özellikle kasabadaki çeşme yapılarında kullanılan Roma mezar stilleri Roma dönemi yerleşmesinin yoğunluğunu yansıtmaktadır. Kasabanın güneyinde bulunan taş ocaklarının ise özellikle Roma döneminde büyük bir kullanım gördüğü araştırmalar sonucunda tespit edilmiştir. Bu eserlerden bir kısmı Erken Bizans dönemi bölgede yerleşmenin varlığına işaret etmektedir.

Bölge Bizans sonrası M.Ö. XI. Yüzyıldan itibaren Selçukluların daha sonra Turgutoğulları ve Karamanoğulları gibi beyliklerin eline geçmiştir. Bu dönemde de bölgedeki yerleşmeler önem kazanmıştır. Osmanlı dönemi yazılı belgelerinde Kurşunlunun kuzeyinde bulan bugünkü İstanbul-Konya yolunun önemli bir hac ve sefer yolu olduğu anlaşılmaktadır.

Kasabanın yayla özelliği bulunmasından dolayı 1800’lü yıllarda Ladik kasabasından gelen birkaç aile yılın belli zamanlarında bölgeyi yayla olarak kullanmışlardır. Zamanla bu aileler Kurşunlu’da yerleşerek bu günkü Kurşunlu’yu kurmuşlar ve yerleşik hayata geçmişlerdir.

Kurşunlu’da bulunan ve geçmişte kullanılan maden yataklarını 1930 lu yıllardan sonra tekrar işletilmeye başlanmış 1965 yılına kadar küçük çaplı maden ocakları ve fırınları kurulmuştur. 1965 yılında devlet tarafından cıva fabrikası kurularak yörenin geçim kaynağı olmuştur. Aynı yıllarda ikinci bir geçim kaynağı olarak el imalatı halıcılık dokuması gelişmiş ve kurşunlu ekonomik yönden hızla iyileşmiştir.

Cıva fabrikası ekonomik sebeplerden dolayı 1990 yılında devlet tarafından kapatılmak zorunda kalmıştır. Fabrikanın kapanması, çiftçilik ve halıcılığın cazibesinin kalmaması, geçim kaynaklarının daralmasıyla 1980 li yıllardan sonra Konya’ya hızlı bir göç başlamıştır. Şehre göç olayı 1995 yılına kadar devam etmiş ve 1995 yılından sonra bölgemizde kurulan fabrikaların işçi istihdamını başlatmasıyla bölge dışına göç tamamen durmuş ve geri göç başlamıştır. Dolayısıyla yerleşik nüfus artmıştır.

Kurşunlu 1998 yılına kadar köy olarak yaşantısını sürdürmüştür. Nüfusunun artmasıyla 1998 yılı sonunda Kasaba olmuştur.

Sonuç olarak Kurşunlu ve çevresi tarih öncesinden günümüze su kaynakları, ulaşım, maden yatakları ve taş ocakları bakımından önemini korumaktadır.

SOSYAL YAŞANTI

ULAŞIM

Konya İstanbul karayoluna yakın olması ulaşımın kolay olmasını sağlamıştır. Kasabada yeter sayıda ulaşım için toplu taşıma aracı bulunmaktadır. Haftanın her günü Konya iline ve Sarayönü ilçesine toplu taşıma araçları çalışmaktadır. Ayrıca Kadınhanı ilçesine cumartesi günleri pazar ihtiyacı için gidilmektedir.

GEÇİM KAYNAKLARI

Halkımız genellikle çiftçilik, hayvancılık, halıcılık, ticaret ve bölgemizde bulunan çeşitli fabrikalarda istihdam edilerek hem üretime katkıda bulunmakta hem de geçimini sağlamaktadır. Genç nüfusun çoğunluğu yönetimi ve kurucusu kasabamızdan olan KONCAM Kristal Cam San.Tic.A.Ş. EFEGİL A.Ş ve KUŞAT A.Ş.’ye ait fabrikalarda çalışmaktadır. Etibank cıva işletmesinde çalışarak emekli olan 50 ve daha büyük yaşlardaki erkekler emekli maaşıyla geçimini sağlamaktadır.

Ticaretle uğraşan esnafımızın çoğunluğunun işyerleri Konya’da bulunmaktadır. Çeşitli dallarda 50 civanımda esnafımız vardır.

YOL, SU, ELEKTRİK, HABERLEŞME, SAĞLIK

Kasabanın yolu Konya İstanbul karayoluna 2 km olup asfalt kaplıdır. Asfalt yolu 1983 yılında yapılmış olup 2000 yılında ilave ve asfalt kaplaması yapılarak 6 km ye çıkarılmıştır. Kasaba içi yolları stabilizedir.

1980-1981 yılında imece usulü ile içme suyu getirilmiş ve her haneye dağıtılmıştır. 2000 yılında içme suyu yetersiz kalmış ve yeni su kaynaklan bulunarak geleceğe dönük bir çalışmayla mevcut şebeke iyileştirilerek şebekeye verilmiştir. Su kaynaklarının fazlaca ihtiyaca cevap vermesi ile temel ihtiyaçlarda modern çözümler kullanılmaya başlanmıştır. Güneş enerjisi kullanımı, lavabo ve tuvaletlerin daire içinde kullanılması, çamaşır makinelerindeki artışlar birer örnektir.

Kasabada 500 hatlık telefon santrali bulunmaktadır. Bu santralden Kasabamız, Bahçesaray, Ertuğrul köyleri ve civardaki fabrikalar yararlanmaktadır.

Beldede 19% yılında hizmete başlayan bir adet sağlık evi bulunmaktadır.

KÜLTÜREL GELİŞİM :

Kasabada eğitim öğretim ilk defa 1941 yılında bir odada başlamıştır. Daha sonra 2 sınıflı kerpiçle örtülü bir okul yapılıp eğitim öğretime 1968 yılına kadar devam edilmiştir. 1968 yılında devlet köy işbirliği ile 3 sınıflı bir okul yapılmıştır. 1989 yılında Milli Eğitimin 3 derslikli ek bir bina yapınası ile derslik sayısı 8 olmuştur. Kasaba halkından çeşitli meslek guruplarından yüksek okul, lise ve dengi okul mezunu kişiler bulunmaktadır. Okuma yazma oranı % 100’dür.

Kasabanın şivesi eski Osmanlıca kelimelerin kullanılması ile İstanbul Türkçe’si oldukça farklılaşmıştır. Nesne ve eşyalara çok değişik isimler verilmiştir.

Halkın tamamı Türkmen olup Osmanlı yaşam tarzının izleri az da olsa halen devam etmektedir.

Kasabada 3 adet camii bulunmaktadır.

YÖRESEL KIYAFETLER VE YEMEKLER .

Yöresel kıyafetimiz olan tipik Anadolu giysisi vardır. Bu kıyafetler bayanlarda kendi tabirimizle şalvar, sıkına, yaşmak, çekitme, poşu, örtü gibi kıyafetler giyilmektedir.

Kasabamızda atalarımızdan bugüne kadar yapıla gelmiş ve halende yapılmakta olan yemeklerimiz; su böreği, saç böreği, katmer, höşmerim, tandır kebabı, bulgur pilavı, çılbır, tirit, aş katması, boranı, tatlılardan; kaşık helvası, sütlü, kaymak, kıvrım, vb. dir.

YÖRESEL ŞENLİK VE TÖRELER

DİNİ BAYRAMLAR :

Kurşunlu’da arife günü başlar. O gün ikindi namazını müteakip topluca kabir ziyareti yapılır. Bayram günü atalarımızdan yapıla gelen oda geleneği halen sürmektedir. Bayram sabahı bayram namazından sonra köy odalarında birbirine yakın komşular toplanıp bayram yemeği yerler. Sonra bütün köy odaları gezilerek bayramlaşılır. Bayram günü Belediye binasında da bayramlaşma düzenlenir. Halkımızın katılımlarıyla Belediye ve halk arasındaki kaynaşma kuvvetlenir. Daha sonra büyüklerin bayramı kutlanır, el öpülerek hayır duası alınır.

DÜĞÜN GELENEKLERİ:

Kasabada evlenmeler genellikle görücü usulü ile yapılır. İlk olarak kız istenmekte, münasip görülürse söz kesilmekte, belli bir süre sonrada (gişi) denilen kız evinde bir nişan yapılmaktadır. Bu nişan merasiminde davetlilere kız evi yemek verir. Daha sonra oğlan evinden gelen şerbet içilir. Oğlan evince kıza takılar takılır. Düğün günü oğlan evi tarafından tespit edilir. Düğün günü bayrak asılır ve (çığırıcı) denilen kişiler kasaba halkına duyurulur davet edilir. Düğün Perşembe gününden başlar Perşembe ve Cuma akşamı halk çaya davet edilir. Düğün evinde çay içilir, yöremize has çeşitli oyunlar oynanır. Hoş muhabbetlerle hem düğün evi şenlenir, hem de halkımız arasındaki birlik beraberlik bağları kuvvetlenir. Kasaba halkının cumartesi günü düğün evi sahibini ziyaretlerinden sonra düğün yemeği için koyun sığır cinsi hayvanlar kesilir. Etler doğranıp akşam için ciğer ekmeği denilen düğün yemeği pişirilir. Yemekte bamya çorbası, ciğer kavurma, helva, pilav ve hoşaf ikram edilir. Cumartesi akşamı yemekten sonra oğlan evinin genç kızları oğlan evine giderek geline kına yakar. Pazar günü ise kalın ekmeği denilen yemek verilir. Yemekler bamya çorbası, kapama (tandır kebap), helva, hoşaf, pilav ikram edilir Yemekten sonra konvoy halinde gelin alınıp damadın evine getirilerek düğün tamamlanır.

HIDRELLEZ

Her yılın 6 MAYIS’I hıdrellez kutlamaları yapılır. Bayanlar harman yeri ve düz yer denilen mevkide toplanır özellikle sözlü ve nişanlı genç kızlar katılır. Topluca eğlenilir, eğlenceden sonra nişanlı kızlara oğlan evi yakınları tarafından takı ve yaşmak(Oyalı başörtüsü) takılır. Yemek kız evinde yenir.

KIŞ EĞLENCELERİ:

Gençler köy odalarında toplanır, askerlik ve gurbet anılarını anlatarak sohbet ederler. Bunun yanında buralarda çeşitli oyunlar oynanır. Bu oyunlardan bazıları şunlardır. Yüzük, yastık çoban hakkı, nereden çıktın gibi. Kışın bu odalarda pişmaniye çekilip, arabaşı yapılırmış ama şimdi bu uğraşlar önemini yitirmiştir.

Köy odaları yılın dört mevsimi açık olup halkın sohbet ettikleri birinci mekanlardır. Bu odalara oda sahipleri bakmaktadır. Kasabaya gelen yabancı misafirler bu mekanlarda misafir edilmekte, gerekli ihtiyaçları sahipleri tarafından karşılanmaktadır.

Asker uğurlama geleneği kasabamızda da yapılır. Askere gidecek gençlere sevkıyat öncesi yakın hısım ve akraba tarafından yemek daveti verilir. Askerlerin gideceği gün sabah erkenden meydanda toplanılır. Dualarla şenlik havası içinde uğurlanacak askerlerle tek tek helallaşılır ve askere uğurlanır.

Cenazelere halkımızın hemen hemen tamamına yakını katılır. Cenaze evine ortalama bir hafta yemekli gidilir. Cenazesi olan kişi yalnız bırakılmaz.

EL SANATLARI

Kasabamızda el sanatları olarak başta cam işleme sanatı gelir. Kristal camdan züccaciye türü (vazo, şekerlik, meyvelik, bardak, sürahi vb.) mamullerin el ile imalatı, dekor ve yaldızlanması yapılmaktadır. Genç kızlarımız Halıcılık, kilim, dantel, kanaviçe. boncuk gibi el sanatlarını yapmaktadır.

Vakıf ve Sosyal Yardımlaşma Dernekleri

İlköğretim okulu yardımlaşma ve dayanışma derneği faaliyetlerini sürdürmektedir. Konya’da olan vatandaşlarımızın Kurşunlulular derneği kuruluş aşamasına gelmiştir.

MESİRE YERLERİ

Kurşunlu ve Sızma arasında Saracık, beypınarı, dedenpınarı mevkilerinde ve dağ eteklerinde bugüne kadar belki yöremiz halkının çoğunun bilmediği suyu güzel yeşili bol olan mesire yerlerimiz vardır.

SANAYİLEŞME .

Geleceğin sanayi bölgesi olacağını düşündüğümüz bölgemizde halen çalışmakta olan KUŞAT A.Ş. adında kağıt, peçete ve plastik top fabrikası, KONYA SERAMİK A.Ş. adında yer ve duvar karosu üretecek seramik fabrikası işletmeye açılacaktır.
Harun YÜCEL- Sarayönü Kaymakamı

Haber ve Duyurular
 
 
  

    
      Hava Durumu  

 

 


Günün Sözü

 

 

T.C. Sarayönü Kaymakamlığı- -Doğu İstasyon Mahallesi Tahir Çelik Cad.Hükümet Konağı Kat 2 -Tel : 0 332 617 13 00  Faks:0 332 617 3833